วันพุธที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

สรรพสามิตตื่นตัวเก็บเพิ่มภาษีเหล้า รับ AEC

กรมสรรพสามิตตื่นตัวรับเออีซี เล็งชงคลังไฟเขียวออก พ.ร.ก. เก็บภาษีจากราคาขายปลีก จากปัจจุบันเก็บจากราคาหน้าโรงงาน ระบุไม่เร่งแก้ไข ประเทศจะเสียหาย-รายได้ภาษีวูบ
           
            นางเบญจา หลุยเจริญ อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมสรรพสามิตได้ตั้งคณะทำงานขึ้นมา 4 คณะ เพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 58  ประกอบด้วย 1. คณะทำงานด้านยุทธศาสตร์ 2. คณะทำงานพิจารณาเรื่องของกระบวนการด้านกฎหมาย ว่าต้องปรับเปลี่ยนอย่างไรหรือไม่ 3. คณะทำงานด้านพัฒนาบุคลากร และ 4. คณะทำงานพิจารณาด้านโครงสร้างองค์กร

            ทั้งนี้ จากการประเมินพบว่า เมื่อมีการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 58 การเก็บภาษีสรรพสามิตจากราคาหน้าโรงงานจะใช้ไม่ได้อีกต่อไป เนื่องจาก ปกติถ้าเป็นสินค้านำเข้าจากต่างประเทศ ก็จะมีการคิดราคาซีไอเอฟ บวกกับค่าอากรของกรมศุลกากร นั้นจากก็เอามาคำนวณรวมเพื่อคิดเป็นอัตราภาษีสรรพสามิต แต่เมื่อเปิดเสรีฯ อาเซียน ภาษีจากสินค้านำเข้าจะเป็น 0% ในทันที ซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้กรมสรพสามิตเกิดปัญหาจากการจัดเก็บภาษี เพราะเม็ดเงินจากภาษีดังกล่าวก็จะหายไป และฐานการจัดเก็บของกรมฯ ก็จะเล็กลง

            อย่างไรก็ตาม ได้มีการหารือร่วมกันภายในกรมสรรพสามิต และได้ข้อสรุปเบื้องต้นว่า กรมสรรพสามิตอาจจะขอจัดเก็บภาษีบางส่วนเอง รวมถึงพิจารณาด้วยว่าอัตราภาษี 0% ควรจะเปลี่ยนหรือไม่อย่างไร ทั้งนี้ ในเบื้องต้นเห็นว่าควรจะปรับเปลี่ยนการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตจากราคาหน้าโรงงาน เป็นจัดเก็บจากราคาขายปลีกทั้งหมด จะเป็นการดีที่สุด ซึ่งขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการพิจารณาข้อมูลและศึกษารายละเอียดต่างๆ

            นางเบญจา กล่าวต่อว่า ทางกรมสรรพสามิตจะนำเสนอเรื่องดังกล่าวให้กระทรวงการคลังได้พิจารณา รวมถึงนำเสนอแนวทางการดำเนินงานรองรับกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นภายหลังจากเปิดเสรีประชาคมฯ ด้วย คือ กรมสรรพสามิต ก็จะออกเป็น พ.ร.ก. เพื่อปรับแก้ไขเฉพาะบางจุดด้านราคา ซึ่งจะสามารถดำเนินการได้เร็วกว่าหากจะรอแก้ไขกฎหมายทั้งหมด

            ทั้งนี้ กรมสรรพสามิตเห็นว่า หากไม่มีการดำเนินการออก พ.ร.ก.เพื่อปรับแก้ไขการจัดเก็บภาษีจากราคาหน้าโรงงาน เป็นราคาขายปลีก เมื่อมีการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 58 ประเทศก็จะเกิดความเสียหายตามมา รายได้การจัดเก็บภาษีของกรมสรรพสามิตก็จะหาย อีกทั้งหากไม่ดำเนินการ ปัญหาซีไอเอฟก็จะเป็นปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้ต่อไป

             “กรมฯ จะเสนอให้กระทรวงการคลังพิจารณาเกี่ยวกับการออกกฎหมายเพื่อปรับเปลี่ยนการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตจากราคาหน้าโรงงาน เป็นราคาขายปลีก ซึ่งถ้าเราไม่ทำประเทศก็จะได้รับความเสียหาย เมื่อมีการเปิดเสรีเศรษฐกิจอาเซียนในปี 58 รายได้ภาษีของกรมฯ ก็จะหายไป เพราะภาษีนำเข้าเป็น 0%” นางเบญจา กล่าว

ไม่มีความคิดเห็น: